Cutting Edges - המגרסה

הפודקאסט על הסדרות רשת

February 11, 2021 Yuval Berger Season 5 Episode 1
Cutting Edges - המגרסה
הפודקאסט על הסדרות רשת
Show Notes

נילי צרויה, יוצרת הסדרה ״אישה אחת״
ויובל ברגר, במאי ואחד מיוצרי הסדרה ״להישאר במשחק״
מספרים איך הם יצרו את סדרות הרשת שלהם!

פרק 1
למה בכלל סדרת רשת,
ואיפה מצאנו את הסיפורים של הסדרה